Club- en trainingsavonden SVArcen


De zes bij SVArcen aangesloten verenigingen doen elk jaar hun best om hun club- en trainingsavonden op elkaar af stemmen. En wel zodanig dat jeugdleden, die bij meer clubs lid zijn, bij deze verenigingen aan de clubavonden kunnen deelnemen. Voor komend seizoen zijn we daar weer prima in geslaagd. Voor het seizoen 2016-2017 is deze bijlage het resultaat.

We hebben daarnaast afspraken gemaakt die gelden voor de indelingen vanaf het seizoen 2017-2018:
1. De planning van 2016-2017 is de basis voor de planning van het eerstvolgend seizoen.
2. Als er toch wijzigingen worden doorgevoerd, dan worden alle clubs daar z.s.m. van op de hoogte gebracht. Indien gewenst, dan worden namen van leden doorgegeven die met een wijziging te maken krijgen.
3. Medio mei 2017 is de bijeenkomst voor de planning van het seizoen 2017-2018.