Clubavonden jeugd


De bij SVArcen aangesloten verenigingen doen elk jaar weer hun best om hun club- en trainingsavonden op elkaar af stemmen. En wel zodanig dat jeugdleden, die bij meer clubs lid zijn, bij deze verenigingen aan de clubavonden kunnen deelnemen. Voor het seizoen 2017-2018 is de bijlage het resultaat.