Nieuwe gedragsregels


Stichting Verenigingsleven Arcen gaat de strijd aan tegen het gebruik van drugs

De bij SVArcen aangesloten verenigingen, plus enkele Lommse clubs, zijn daarbij o.a. geïnspireerd door de Nationale Drug Monitor. Die hanteert voor problematisch drugsgebruik de volgende definitie: “Het gebruik van een middel op zo’n manier dat hierdoor lichamelijke, psychische of sociale problemen ontstaan, of op een manier dat maatschappelijke overlast ontstaat. Problematisch drugsgebruik is niet altijd een verslaving.

Vorig jaar bracht SVArcen dit bericht naar buiten: http://www.dev-arcen.nl/nieuws/drugsgebruik-onder-jongeren
Met daarin onder meer deze tekst: Het is een verkeerde en naïeve gedachte dat jongeren uit onze kleine gemeenschappen niet in aanraking zouden kunnen komen met verdovende middelen. Als clubs pakken we onze maatschappelijke rol betreffende het drugsprobleem, dat zich in zijn algemeenheid en dus ook bij ons om de hoek, voordoet. We zien niet graag dat individuen of clubs er onder te lijden hebben.

Het naar buiten brengen van dit bericht heeft al veel impact gehad. Het leek zijn uitwerking al te hebben, wat SVArcen heeft doen besluiten om geen bijeenkomsten voor jongeren, ouders of kaderleden te organiseren maar te volstaan met aanpassing van de gedragsregels. Deze zijn tot stand gekomen met hulp van een preventiemedewerker Vincent van Goch-stichting en tref je bijgaand aan. De paragraaf drugsgebruik is aan de al eerder opgestelde afspraken toegevoegd. Deze nieuwe gedragsregels werden onlangs door de verenigingen ondertekend en zijn hier te bekijken.
 
Het is eigenlijk heel simpel. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat alcohol en drugs niet tot problemen leiden.
 
Bestuur SVArcende bestuursleden van SVArcen ondertekenen de nieuwe gedragsregels